KARCHER TB-42 

Automatska praonica za teretni program Karcher TB se nudi u različitim verzijama. Pranje teretnog vozila maximalne visine 3.6m 4.2m 4.6mmm i 5.0m. Dužina šina 24m ili 25m . Konfiguracija mašine se izvodi po zahtevu kupca sa mnogo dodatne opreme i različitim proširenjima. Projektovanje tehničke opreme i podrška u fazi građevinske i energetske pripreme objekta, kalkulacije utrošaka i analiza tehnoloških mogućnosti praonice - programa.KARCHER CB-3 automatska praonica za putnička vozila 

Platforma CB-3 ima veliki broj proširenja, programi se komponuju u saglasnosti sa dodatnim opcijama i zahtevima klijenta. Energetski štedljiva. Mašina na slici je vrh ponude u ovom segmentu.

PRANJE TOČKOVA na CB-3 visokim pritiskom 100 bar + hemija + četke

OČITAVANJE PODATAKA na CB-3 kontrola svih faza pranja, error prijava, analitika pranja i grešaka

BLUE DIAMOND Barič, reprezentativan objekat sa Karcher CB-3 100 bar+demi voda+podno pranje

BLUE DIAMOND Barič, CB-3 podno pranje tri segmenta asimetrično pokretano, inklinacija bočnih četki, soft touch četke

               
                AUTOMATSKE PRAONICE

PROJEKTUJEMO, UGRAĐUJEMO, SERVISIRAMO AUTOMATSKE PRAONICE ZA PUTNIČKI PROGRAM - KARCHER TIP CB, AUTOMATSKE PRAONICE ZA TERETNI PROGRAM - KARCHER TIP TB